علیرضا بیرانوند
4 سال پیش
علیرضا بیرانوند
بعد از يه تمرين خيلي سخت و پر فشار وقتي حسابي از خجالت مربيت در مياي ??????
;