علیرضا بیرانوند
4 سال پیش
علیرضا بیرانوند
اي دگركون كننده ي قلبها و چشمها؛ اي گرداننده ي شبها و روزها؛ اي تغيير دهنده ي حالها و احوال ها؛ حال ما را به بهترين حال تغيير بده? (( سال نو مبارك ))
;