علیرضا حقیقی
11 ماه پیش
علیرضا حقیقی
تا خدا بنده نواز است به ‌خَلقش چه نياز! ميکشم نازِ يکي تا به همه ناز کنم...
;