علیرضا حقیقی
5 سال پیش
علیرضا حقیقی
يادش بخير بعد از گرفتن پنالتى آقاى گل جهان، اولين كسى كه اومد سمتم آق كريم بود. يادش بخير... ياحق.
;