علیرضا حقیقی
5 سال پیش
علیرضا حقیقی
چه كسى مى گويد: كه گرانى شده است؟! دوره ى ارزانيست!! دل ربودن ارزان! دل شكستن ارزان! دوستى ارزان است! دشمنى ها ارزان! چه شرافت ارزان! تن عريان ارزان! ابرو قد يك تكه ى نان... و دروغ از همه چيز ارزانتر... قيمت عشق چقدر كم شده است... كمتر از اب روان! و چه تخفيف بزرگى خرده؛ قيمت هر انسان... ياحق.
;