علیرضا حقیقی
5 سال پیش
علیرضا حقیقی
خدايا... من چيزى نميبينم، آينده پنهان است ولى آسوده ام، چون تو را ميبينم و تو همه چيز را... يا حق.
;