علیرضا حقیقی
4 سال پیش
علیرضا حقیقی
روزى خواهد رسيد كه در جشن موفقيتهايت كسانى را ببينى كه در اين مسير يا مانع بودند يا مانع تراشيدن! آن روز دور نيست و چهره آنان از موفقيت تو ديدنى خواهد بود. صبورانه پر تلاش ادامه بده آن روز همين نزديكيهاست. ياحق.
;