علیرضا حقیقی
5 سال پیش
علیرضا حقیقی
از هر كسى به اندازه خودش توقع داشته باش! از عقرب توقع ماچ و بوسه و بغل نداشته باش... اُلاغ كارش جفتك انداختن است... سگ هم گاهى گاز ميگيرد، گاهى هم دمى تكان ميدهد... گربه هم كه تكليفش معلوم است...! حالا تو هى بيا دستت را تا مچ بكن توى كوزه عسل بگذار دهن آدم نا نجيب... راست است...! توقعت را كه از آدمها كم كنى، غصه هايت هم كم مى شود، راحتتر هم زندگى ميكنى! من زندگى خودم را ميكنم و برايم مهم نيست چگونه قضاوت ميشوم... خوب يا بد همه چيز به خودم مربوط است مهم بودن يا نبودن را فراموش كن روزنامه ى شنبه زباله روز يكشنبه است زندگى كن به شيوه خودت، با قوانين خودت، با باورها و ايمان قلبى خودت... مردم دلشان مى خواهد موضوعى براى گفتگو داشته باشند برايشان فرق نمى كند چگونه هستى هر جور كه باشى حرفى براى گفتن دارند! شاد باش و لذت ببر چه انتظارى دارى؟؟؟؟؟ "آنها پشت سر خدا هم حرف مى زنند" ياحق.
;