علیرضا حقیقی
5 سال پیش
علیرضا حقیقی
عده اى مثل قرص جوشان اند! در آب كه بيندازيشان طورى طغيان كرده وكف ميكنند كه سر ميروند! اما كافيست كمى صبر كنى! آنگاه ميبينى كه از نصف ليوان هم كمترند!!! ياحق.
;