علیرضا حقیقی
4 سال پیش
علیرضا حقیقی
مِسكينى ديدم با كفش پاره شكر ميكرد خدا را... گفتم كفش پاره كه شكر خدا ندارد...!!! گفتا: يكى شكر ميكرد، ديدم پا ندارد... بعضى وقتا تمام چيزايى رو كه خدا بهمون داده رو فراموش ميكنيم يا بهتره بگم هميشه فراموش ميكنيم شكرگزار باشيم و نعمتهاى خدارو فراموش نكنيم.???? خوب باشيد و مواظب خوبياتون... ياحق.
;