علیرضا حقیقی
3 سال پیش
علیرضا حقیقی
چوپاني را پرسيدند روزگار چگونه است؟ گفت گوسفندانم را كه پشم چيني كردم ، بيشترشان "گرگ" بودند...!!!!! مواظب خوبياتون باشيد. ياحق.
;