علیرضا جهانبخش
12 ماه پیش
علیرضا جهانبخش
قول داده بودم بيام،خدا رو شکر که اين شانس رو داشتم که بيام براي زيارت???????????? دعاگوي همگي بودم??????
;