امین حاج محمدی
6 سال پیش
امین حاج محمدی
Khodaro shokr ke az goroh raftim bala va tonestim parchame irano iranio bala negah darim#cheshme hame kasaieam ke nemitonan mano bebinan kor va dg dahaneshono bebandano dg poshtam harf nazanan ien harfo be nazdik tarin kasam migam ke beheshon khobi kardamo ba badi javabamo dadan
;