امین حاج محمدی
4 سال پیش
امین حاج محمدی
اين اولين بارى نبودى كه تو آزادى بازى مى‌كردم، اولين بارى هم نبود كه جلوى چشم 40 هزار نفر بازى مى‌كردم، اما اين اولين بارى بود كه براى تيم محبوبم، «استقلال بزرگ» توى استاديوم آزادى و جلوى چشم 40 هزار عاشقِ استقلال بازى مى‌كردم. لحظه لحظه‌ى اين بازى و تمامِ عشقى كه شما، بهترين هواداراىِ دنيا به تيمِ محبوبمون داشتيد رو هرگز فراموش نمى‌كنم. اميدوارم امسال بتونيم جامِ قهرمانى رو به شما بهترين و عاشق‌ترين هواداراى دنيا پيشكش كنيم.
;