امین حاج محمدی
5 سال پیش
امین حاج محمدی
پهلوان؛ يك بار ديگر با مدد از مولا، براى شادى قلب يك ملت يا على بگو و دوباره برخيز. ستاره هشتم در برزيل انتظار تو را مى‌کشد پهلوان سوريان. به عنوان عضو كوچك خانواده ورزش، در روز مبعث حضرت رسول، براى حميد سوريان عزيز آرزوى موفقيت مى‌کنم.
;