امین منوچهری
6 سال پیش
امین منوچهری
تگرگ بياد سنگ بياد نميتونه حال منو بد کنه سيل بياد سدم جلو راهم اگه شيب بياد چرخم شير بياد هستم بايد چيزي مثه ديو بياد درم حال من عجيبه يجوري که اصن خودم باورم نميشه زشت برام زيبائه مثبت امروز فيل جلوم ميخوابه حال حاله بي تابه نور ديدم ميخوام فانوسو چيکار????????
;