امین منوچهری
6 ماه پیش
امین منوچهری
بزدل ؟!!!!!هه ؛بزدل اونيه كه تا بوى پول نياد كار نميكنه .آبى قرمز ندارى تو سفيد سفيدى#على_كريمى
;