امین منوچهری
2 سال پیش
امین منوچهری
غيرت ايرانى فقط ميتونه در برابر اين همه نظم اين همه برنامه ريزيه منظم و اين همه پول مقاومت كنه ????
;