امین منوچهری
سال پیش
امین منوچهری
ميدونم بعد از اين روز امروز تلخ ترين روز زندگيته كاپيتان ،خدا بيامرزتشون
;