امین منوچهری
12 ماه پیش
امین منوچهری
دستهايم فقط به سمت توست ،قلبم براى تو ،و تو همه چيز براى من،خدايا شكرت
;