امین منوچهری
4 سال پیش
امین منوچهری
هر برگ زرد يعني، يک آرزوي بر باد پاييز پشت پاييز، دنيا همينو مي خواد دنيا همينو مي خواد، يادت بره کي هستي يادت بره چه جوري، افتادي و شکستي پاييز توي هر عکس، غربت تمام دنياست ما سهم انتظاريم، حسرت هميشه با ماست
;