امین منوچهری
4 سال پیش
امین منوچهری
از تمام هواداراى عزيز سپاهان تشكر مى كنم مرسى بابت اينكه منو تحمل كرديد ??????
;