امین منوچهری
4 سال پیش
امین منوچهری
هر آدمي هر آدمي سر شار است از يک هويت واقعي جدا از اين که چقدر چشم براي ديدنش داشته باشيم,چقدر گوش براي شنيدنشداشته باشيم,اين هويت زيباست و دوست داشتني??????????
;