آرش افشین
3 سال پیش
آرش افشین
هوادار عاشق، مردم خون گرم و تيم دوست داشتنى، با توجه به اتمام سربازيم و علاقه و قرارداى كه با تيم داشتم مى خواستم بر گردم و دينمو توى اين شرايط سختى كه تيم داره ادا كنم ولى بر خلاف ميل باطنيم مجبور به جدايى شدم چون گفتن كه توى ليست آقاى سرمربى نيستين، براى تيمم و شما هوادارا بهترينهارو آرزو مى كنم و اميدوارم شرايط تيم روز به روز بهنر بشه, يه مساله ديگه اين كه من هيچ وقت تيممو به خاطر مسائل مالى نفروختم،
;