آرش افشین
4 سال پیش
آرش افشین
دود اگربالا نشيند کسرشأن شعله نيست?جاي چشم ابرو نگيرد گرچه او بالاتر است?شصت و شاهد هردو دعواي بزرگي ميکنند?پس چرا انگشت کوچک لايق انگشتر است ؟?آهن و فولاد از يک کوره مي آيند برون?آن يکي شمشير گردد ، ديگري نعل خر است?گر ببيني ناکسان بالانشينند صبر کن?روي دريا کف نشيند ، قعر دريا گوهر است #ahwaz#iran#fotball#day#
;