آرش افشین
4 سال پیش
آرش افشین
به پاس عاطفه سرشارو گرماى اميد بخش وجودتان گر چه با روز 360 بودم ، سردو ملال امروز با عشق هواداران آسمانى استقلال؛ با آواى تشويقتان، همچون اذان بلال؛ دوباره رشادت گرفتم، و شدم ماه حلال؛ آبيان!!! در انتظار بمانيد تا محبتم را در راحتان نمايم حلال. خوشحال برگشتن شما عزيزان به خونه و تقديم برد به منصور خان كمترين كارى بود كه امروز انجام داديم.
;