آرش افشین
4 سال پیش
آرش افشین
شهيدان افتاب اسمان درخشانندگرچه درسينه زمين درخوابند امادردل وخاطرماهميشه تابانند #شهداى_جنگ_تحميلي
;