اشکان دژاگه
4 سال پیش
اشکان دژاگه
شجاعي يا شجاعيان؛ يکي جانشين اشکان با محروميت اشکان دژاگه در بازي با هند سرمربي تيم ملي دو گزينه براي پرکردن جاي خالي اين ستاره مد نظر دارد.
;