اتلتیکو مادرید
6 سال پیش
اتلتیکو مادرید
#CCFATLETI ?Rueda el bal?n en el Nuevo Arc?ngel de C?rdoba! Sigue el partido en directo con nosotros en twitter: www.twitter.com/atleti -  The ball is rolling at the Nuevo Arc?ngel! Follow the game live with us on twitter: www.twitter.com/atletienglish #‎CCF? ?#‎CCFAtleti? ?#‎A?paAtleti? ?#‎GoAtleti? ?#‎Football? ?#‎Soccer? ?#‎F?tbol? ?#‎Atleti? ?#‎Atlético? ?#‎AtléticoDeMadrid? ?#‎AtletiDeMadrid? ?#‎AtléticoMadrid
;