اتلتیکو مادرید
3 سال پیش
اتلتیکو مادرید
El Wanda Metropolitano ser? nuestra nueva casa a partir de la pr?xima temporada #HistoriaYFuturo - The Wanda Metropolitano will be our new home next season #HistoryAndFuture - Le Wanda Metropolitano sera notre nouvelle maison à partir de la saison prochaine #HistoireEtFutur
;