اتلتیکو مادرید
4 سال پیش
اتلتیکو مادرید
El escudo evolucionar? para la temporada 2017/18. #HistoriaYFuturo - The badge will evolve for the 2017/18 season. #HistoryAndFuture - Le logo évoluera lors de la saison 2017-18 #HistoireEtFutur
;