بهنام برزای
5 سال پیش
بهنام برزای
برخي چيزها زمان مي برند.، صبور باشيد و + مثبت + بمانيد. همه چيز بهتر خواهد شد...... ?? تشكر كه به فكر من هستيد???? همه ??چيز دست خداست. @davoudamanollah8
;