بهنام برزای
6 سال پیش
بهنام برزای
منشأ اشتباهات ندانستن نيست بلكه تقليد و اعتقاد كور كورانه هست....آينده اي بساز كه گذشته ات جلويش زانو بزند...
;