بهنام برزای
5 سال پیش
بهنام برزای
ميخواي به چيزي که تو فکرته برسي..اما جرات گفتنشم نداري؟؟؟ شرطش اينه اول بايد همه چيزتو ببازي... ببازي.. تا چيزي واسه از دست دادن نداشته باشي...
;