بهنام برزای
5 سال پیش
بهنام برزای
خدا تنها روزنه اميدي است كه هيچگاه بسته نمي شود.. تنها كسي است كه با دهان بسته هم مي توان صدايش كردو با پاي شكسته هم مي توان سراغش رفت...????
;