بهنام برزای
5 سال پیش
بهنام برزای
خدايا اين روزا. روزاي سختي هست. مي دانم اينقد بزرگي كه اگر بنده ات روزي هزار بار اشتباه كند باز هم او را مي بخشي و مي دانم اگر بنده ات درخواستي داشته باشد او را بي جواب نخواهي گذاشت. خدايا به جزء تو كسي را ندارم و اصلا به جزء تو كسي نمي تواند به من كمك كند. خدايا از تو مي خواهم كه هرچي قسمت من هست .يا هر چي حق من هست در اينده به من بدي. مي دانم هر چه بيشتر تلاش كنم بيشتر به من نگاه خواهي كرد. پس با ياد تو كه سرنوشت هر كسي را مي داني ميرم به سراغ اينده و روزايي كه پيش رو دارم. (دوستت دارم) ??
;