بهنام برزای
3 سال پیش
بهنام برزای
نگران فردا نباش،، خدا از قبل آنجاست.. اي خداي مهربون...تو لحظه هاي من شيرين تريني... واسه عشق و عاشقي تو بهتريني ?? خدايا شكرت??
;