بهنام برزای
4 سال پیش
بهنام برزای
خواننده عزيز و دوست داشتني ايل بزرگ بختياري كه لطف كرده ديروز اومده سر تمرين. واقعا تشكر ميكنم دوست عزيزم پويان جان. @pooyanmokhtari ا?ركه جُو?م دِرِست ، ا?صلُم هيچ وقت ن?پِهرست. @pooyanmokhtari @pooyanmokhtari افتخار ميكنم بختياري هستم و اميدوارم هميشه و هر جا هستن موفق باشن?? @10milad10
;