بهنام برزای
4 سال پیش
بهنام برزای
داداشم عليرضا.. خيلي دوست دارم. ايشالا هميشه موفق باشي عزيزم. ???? مي دونم كه به بالاتر از اينجا كه الان هستي فكر ميكني و مي دونم كه تو مي توني ???? غيرممكن ...فقط يك كلمه بزرگ است.... كه توسط ادم هاي كوچك استفاده مي شود. @alirezajb_official My Brother @alirezajb_official
;