آرش برهانی
سال پیش
آرش برهانی
خسرو جان خسته نباشى ، سالها با صلابت ، غيرت و تعصب براى تيم محبوبت بازى كردى و دل ميليونها عاشق به اين تيم و شاد كردى و چقدر خوب كه آخرين بازى رو هم براى استقلال انجام دادى و به نظر من با اينكه ميتونستى خيلى بهتر از فوتبال خداحافظى كنى و يه بابايى نزاشت ولى چقدر باشكوه و در اوج خداحافظى كردى . برات در مراحل بعدى زندگى آرزوى موفقيت ميكنم ??????
;