آرش برهانی
10 ماه پیش
آرش برهانی
فوتبال چيزي جز عشق و هيجان نيست و البته که بخش مهمي از دلخوشي هاي مردم ماست؛ دلخوشي يک پسر ? ساله با توپ پلاستيکي اش در کوچه و خيابان، يا لذت تماشاي فوتبال در ورزشگاه؛ ... غم انگيزترين حالت فوتبال اما به روزهاي باخت و حذف و نااميدي اش نيست، به روزي است که جزاي عشق به فوتبال، ميشود خودسوزي آرزوها و حتي جسم. مي شود محو شدن لبخند از صورت دختري که تا ديروز عاشق فوتبال بود عاشق تماشاي فوتبال غم انگيزترين حالت فوتبال، امروز درست همين جاست، جلوي چشم مان ?? دختر آبى روحت شاد???????? #جنسيت#محدوديت#نيست #استقلال#پرسپوليس#تراكتور
;