آرش برهانی
5 سال پیش
آرش برهانی
جمعى از بزرگان واسطوره هاى استقلال و فوتبال كشورمون ، افتخار اين و داشتم كه تمام ستاره هاى قديمى استقلال و ببينم و در كنارشون يك شب خاطره انگيز و داشته باشم ، اقايان سلطان على جبارى ، رضا عادلخانى ، جواد قراب ، نصرالله عبدالهى ، عباس مژدهى ، مهدى كشاورز ، مصطفى شركا ، مهدى حاج محمد ، سعيد مراغه چيان ، رضا نعلچگر ، اكبر كارگرجم ، ابوالفضل جلالى و دوست خوبم در حوزهء مد و لباس اقاى حسين ميرزايى عزيز افتخار ايرانيان در مد و لباس در جهان ????????????????
;