آرش برهانی
5 سال پیش
آرش برهانی
تولد ناصر خان و تبريك ميگم و اين برد و تبريك ميگم به همهء ابى دلان عزيز اين برد تقديم مرد دوستداشتنى و اسطورهء باشگاه منصور خان ارزو سلامتى براى منصور خان كه با وجود كسالتى كه اين اواخر داشتن تمام تلاش خودش و براى ارامش و راحتى ما كرد ،هميشه سايهء شما بالاى سرموم مستدام????????????????
;