آرش برهانی
5 سال پیش
آرش برهانی
بين دعاهاى خيرتون خدا رو شكر حال منصور خان بهتر شده ، مرد دوستداشتنى و اسطورهء فوتبال كشورمون???????????????? پرافتخارترين مرد ايران دوستداريم????????
;