آرش برهانی
5 سال پیش
آرش برهانی
بابت مساوى از همهء استقلاليها عذرخواهى ميكنم و اميدوارم در تعطيلات خوب تمرين كنيم و صدر رو تا پايان ليگ حفظ كنيم ????????همين الان در حال برگشت از انزلى
;