آرش برهانی
4 سال پیش
آرش برهانی
ازصداي گذرآب چنان فهميدم،?? تندترازآب روان،?? عمرگران مي گذرد،?? زندگي رانفسي،?? ارزش غم خوردن نيست،?? Los angeles2015آنقدرسيربخند،?? که نداني غم چيست،??
;