آرش برهانی
4 سال پیش
آرش برهانی
هميشه به داشتن هوادارانى با فهم و شعور استقلال به خود ميباليدم و افتخار ميكنم كه به چنين تيمى عشق مى ورزم و حضور پر مهر شما رو حتى در سخت ترين شرايط ممكن هم كنار خود حس كرده و ميكنم و از خداى خود ممنونم كه من رو يك استقلالى افريد????????
;