آرش برهانی
4 سال پیش
آرش برهانی
گاهي نميشود كه نميشود... سخت ميشه كار دنيا وقتي "شكست"ميشه آنچه كه بايد باورش كني... نه توجيهي هست و نه بهانه اي و نه حتي مرهمي كه به واسطه اون كمي از ناراحتيهاي ما و شما كم بشه...90 دقيقه استقلال رو تشويق كرديد و 90 دقيقه خواستيم و تلاش كرديم در شان نام استقلال بجنگيم اما دنياي آبي هممون ابري تر از چيزي شد كه بخوايم بهش فكر كنيم. ديروز، روز ما نبود و مثل همه شما لحظات تلخي رو تجربه كرديم، تلخي اي كه بابتش ازتون عذرخواهي مي كنيم ????????(خطاى پنالتى در دهانهء دروازه كه گرفته نشد چرا كه شايد يك بر يك ميشد و ....!!!!
;