آرش برهانی
4 سال پیش
آرش برهانی
خاطرات خيلى خيلى خوبى در دوران جوانى با خداداد عزيزى دوستداشتنى دارم ، يكى از بهترين بازيسازها و تكنيكى ترين بازيكنانى كه افتخار اين و داشتم كه هم در پاس و هم در تيم ملى هم بازى عجوبه فوتبال كشورم بودم ????????
;