آرش برهانی
4 سال پیش
آرش برهانی
تو كريمى و بى نواى توام پادشاهى و من گداى توام چون به خاك اُفتم بصدخارى تو ز خاكم به لطف بردارى ???????????????? ????????
;